Vattenrening på Gotland

Vi har marknadsledande och testvinnande vattenreningsprodukter för Gotland som på ett naturligt sätt renar ditt dricksvatten.

Vi använder revolutionerande vattenfilter som med ny teknik renar dricksvatten med microspiralfilter.

Rening av dricksvatten

Jämförelse mellan olika tekniker

Rening av dricksvatten kan åstadkommas på flera olika sätt. Kravet att bibehålla vattnets hälsosamma kvaliteter (mineraler, spårämnen) och samtidigt vara effektiv mot föroreningar har hittills varit svårt att leva upp till.

Om metoden har varit effektiv mot alla föroreningar, som exempelvis RO-membran, avlägsnar den tyvärr också alla mineraler och spårämnen i vattnet. Resultatet är ett vatten lika hälsovådligt att dricka som om det hade varit destillerat.

Gotlandvatten rekommenderar ett flertal olika tekniker, men för just dricksvattenrening så passar den nya tekniken med mikro-spiralfiltret otvivelaktigt bäst. Detta har framkommit genom omfattande tester vid bl a Pasteur Research Institute och inte minst genom tester utförda i Sverige, bl a på uranhaltigt vatten i Uppsala och på brunnar med E.coli och parasiter.

Samtidigt som tekniken med mikrospiral-filter fungerar som en effektiv barriär mot föroreningar (tungmetaller, pesticider, biocider, läkemedelsrester, hormoner,
parasiter och andra mikroorganismer) så påverkar dessa filter inte vattnets hälsosamma kvaliteter, utan mineraler och spårämnen lämnas kvar.