Microspiralfilter

microspiralfilter

Microspiralfilter är en ny, noggrant testad typ av vattenfilter som används för att rena dricksvatten. Det har visat sig vara en av de mest effektiva reningsmetoderna på marknaden.

En rad oberoende tester stödjer detta.

Det senaste är från Uppsala, där man har stora problem med uran i vattnet. Detta problem är ofta förekommande i Sverige och Finland.

Testet, som utfördesi dec 2011 (Eurofins no 177-2011-12160171) visar klart att filtret avlägsnar nästan allt uran från vattnet (98,4%!).

Lösningen: Mikrospiralfilter

Den produkt som uppfyller alla våra krav och som vi använder oss av i de flesta sammanhang är detta testvinnande mikrospiralfilter.

En av de mest omfattande testerna har utförts av Pasteur Research Institute, som efter de utmärkta resultaten rekommenderar detta filter för användning i skolor, sjukhus och hushåll.

Certifiering för användning mot bakterier och parasiter

Filtret är i vissa länder redan godkänt för användning mot bakterier och parasiter, vilket innebär att vattnet inte behöver kokas om det har filtrerats genom mikrospiralfiltret.

Skarmavbild 2014-11-18 kl. 14.06.13

Högeffektivt

Filtermaterialet utvecklades från början som ett sätt att rena vatten kontaminerat av radioaktiva restprodukter som exempelvis cesium-137 (avlägsnas av filtret till 99,7%).

Det visade sig även vara en högeffektiv barriär mot tungmetaller och kemikalier, liksom mot bakterier och parasiter.

Med detta material har man sedan utvecklat en rad effektiva vattenrenare som kan användas i olika sammanhang.
Gemensamt för dessa vattenrenare är att de ska placeras så nära tappstället som möjligt för att eliminera risken för kontaminering från rör, tankar och liknande.

Figurtext:

Detta unika material drar till sig och fångar i stort sett allt utom vatten och mineraler. När filterpatronen är fyllt av oönskade substanser, indikeras att byte av patron bör göras. Materialet fungerar på fyra sätt och ett av dessa illustreras härunder, där man ser att endast vattnet pressas fram genom de spiralformade porerna.

Medicinska restprodukter, andra kemikalier och tungmetaller blir effektivt uppfångade.

Note
ra att filterpatronen med de patenterade mikrospiralerna med tiden faktiskt ökar sin effektivitet att rena vattnet, detta till skillnad mot andra vanliga material som kol och keramik som ganska snabbt förlorar verkan.

Dessutom släpps inte de uppfångade föroreningarna ut igen som i andra filter utan de är effektivt fast i de avsmalnande porerna.